ALemiasto.pl

Sakramenty nieważne?

To nie koniec kontrowersji wokół księdza Jacka Stasiaka. W niedzielę 18 września br. w parafii św. Archaniołów Michała i Rafała na wszystkich mszach świętych odczytany został list Łódzkiej Kurii Metropolitalnej.

Z pisma jednoznacznie wynika, iż kościół w którym swoje msze odprawia ksiądz Stasiak nie należy do zasobów Archidiecezji Łódzkiej z uwagi na swój nieuregulowany status kanoniczny. Z tego też powodu nie można w nim sprawować sakramentów świętych, m.in. chrztu oraz małżeństwa. Działalność tego kościoła rozbija wspólnotę parafialną – obu aleksandrowskich kościołów pw. Ducha Świętego, a także św. Archaniołów Michała i Rafała.

W Polsce nie ma prywatnych kościołów czy księży. Wszystkie Domy Boże w danej diecezji są własnością archidiecezji, w przypadku Aleksandrowa świątynie są własnością Archidiecezji Łódzkiej. Wyróżniamy dwa rodzaje kościołów rektorskie oraz filialne. Świątynia pw. św. Stanisława Kostki nie jest jednostką ani filialną ani tym bardziej rektorską. Działalność charytatywna to z całą pewnością dowód dobroci płynącej czysto z serca, ale czy powinno się prowadzić podejrzane interesy pod płaszczem Kościoła Katolickiego?

Poniżej publikujemy list przesłany przez Łódzką Kurię Metropolitalną do parafii św. Archaniołów Michała i Rafała:
- Wobec licznych zapytań o możliwość udzielania sakramentu chrztu i zawierania związków małżeńskich w kościele św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim, Kuria Metropolitalna Łódzka niniejszym wyjaśnia, że nieuregulowany dotychczas status kanoniczny tejże świątyni w Archidiecezji Łódzkiej, nie pozwala na sprawowanie tam wspomnianych sakramentów świętych. Świątynia pw. św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim nie jest własnością kościelną w rozumieniu prawa cywilnego i prawa kanonicznego.


$reklama

Galeria